Je možné kúpiť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva aj počas manželstva?

Je možné kúpiť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva aj počas manželstva?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Je možné kúpiť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva aj počas manželstva? Aké sú možnosti kúpy a čo radšej nerobiť?

O tejto téme sme natočili video. Dal som ho aj do písanej formy. Či už si pozriete video alebo prečítate text, už je na vás.

Ako realitný maklér sa občas stretnem s touto situáciou. Nedávno som mal na obhliadke záujemcu, ktorý si chcel kúpiť nehnuteľnosť samostatne do výlučného vlastníctva. Je toto vôbec možné a aké sú možnosti? Keď ľudia uzatvárajú manželstvo, vstupujú do takzvaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo znamená, že nemajú určený podiel vo vlastníctve, čiže vlastnia všetko spolu akokeby boli jedna osoba v podiele 1/1. V tomto bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, skrátene BSM je všetko, čo nadobudnú počas manželstva spoločné. Či už je to dom, auto alebo hypotéka. A to všetko bez určeného podielu, resp. v podiele 1/1. Ako je teda možné kúpiť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva aj počas manželstva?

Kedy majetok nespadá do BSM?

Sú však určité výnimky, kedy majetok nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. A to, ak je majetok získaný dedičstvom, darom alebo reštitúciou. Takýto majetok patrí tomu, kto ho týmto spôsobom nadobudol. Prípadne ak by ste predali zdedenú alebo darovanú nehnuteľnosť a za peniaze si kúpili inú nehnuteľnosť, môžete, a stále bude patriť do vášho výlučného vlastníctva, avšak na kúpu nesmiete použiť ani o cent viac , keďže potom by ste použili peniaze zo spoločného majetku a tým pádom by táto nehnuteľnosť tiež spadala do spoločného majetku manželov.

Ako zrušiť BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné zrušiť aj počas trvania manželstva, a to rozhodnutím súdu o zrušení BSM za trvania manželstva. A to najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, čiže založí si živnosť. Keďže počas podnikania, fyzická osoba – podnikateľ ručí celým svojím majetkom, môže sa druhá strana cítiť ohrozená. Túto možnosť však nemôže využiť každý a vydanie rozhodnutia súdu tiež trvá nejaký čas.

Ako zúžiť BSM?

Najrýchlejším a aj najviac používaným spôsobom na získanie majetku do výlučného vlastníctva je zúženie BSM notárom a to vo forme notárskej zápisnice. Musia s tým však súhlasiť obidvaja manželia a aj podpísať notársku zápisnicu. Takýmto spôsobom môže hociktorý z manželov nadobudnúť nehnuteľnosť či iný majetok počas trvania manželstva do svojho výlučného vlastníctva.

Čo určite nerobiť pri kúpe nehnnuteľnosti?

Určite Vám neodporúčam kúpiť nehnuteľnosť  počas trvania manželstva bez vedomia toho druhého – manžela / manželky, pokiaľ nemáte rozhodnutie súdu o zrušení BSM alebo notársku zápisnicu o zúžení BSM. Váš manžel alebo manželka má právo do 3 rokov napadnúť platnosť takejto kúpnej zmluvy na súde, čím značne skomplikujete život sebe aj predávajúcemu.

Ako som pri mojej transakcii situáciu vyriešil?

Pri mojom prípade nakoniec všetko dopadlo dobre, situáciu sme vyriešili podpisom notárskej zápisnice u notára – čím sa zúžilo BSM a tento majetok sa zo spoločného majetku vyňal. Transakciu som zabezpečil bez komplikácií či už na jednej alebo na druhej strane. Ak by ste riešili podobnú situáciu alebo akúkoľvek situáciu ohľadom predaja a kúpy nehnuteľnosti, neváhajte ma kontaktovať.

Páčil sa ti článok? Zazdieľaj ho aj priateľom

Páčil sa ti článok? Zazdieľaj ho aj priateľom

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn