Čo sú Off-Shore spoločnosti a kde sa dajú založiť?

Čo sú Off-Shore spoločnosti a kde sa dajú založiť?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
off shore

 

Čo sú teda Off-Shore spoločnosti? Sú to spoločnosti založené v daňových rajoch. O daňových rajoch ste už pravdepodobne počuli. Sú to krajiny, kde sa platia malé alebo často žiadne dane. Namiesto daní sa platia takzvané licencie, čo je fixný ročný poplatok. Podľa odhadov až 60% všetkých peňazí je ukrytých v týchto krajinách. Okrem daní majú aj iné výhody. Ďalšou z nich je často nezverejnený zoznam riaditeľov a spoločníkov. Spoločnosť môže byť aj úplne anonymná a nikto sa nedozvie komu vlastne patrí. Robí sa to tak, že do firmy sa dosadia takzvaní funkcionári (kľudne ich volajme biele kone), ktorí sú zapísaní na všetkých dokumentoch, ale nemajú vôbec žiadne práva a so spoločnosťou nemôžu nič robiť. A skutočný majiteľ ma vydané splnomocnenie a môže vykonávať všetky činnosti za spoločnosť, pričom však vlastní nedatovanú rezignáciu menovaného riaditeľa. Väčšina spoločností je zakladaná ako takzvané IBC ( International Business Company).

Charakteristiky Off-Shore spoločností:

  • Malé alebo žiadne dane
  • Nezverejnení riaditelia a spoločníci
  • Vo väčšine nie je povinnosť odovzdávať účtovníctvo a robiť daňové priznania
  • Možnosť zakladať dcérske spoločnosti v SR a vlastníci zostanú utajení
  • Ochrana majetku
  • Pri väčšine musíte mať sídlo v danej krajine, ale nesmiete v nej vykonávať svoje podnikateľské aktivity

Samozrejme každá krajina je trochu odlišná a treba si vybrať tú správnu. Existuje veľa krajín, kde sa dajú tieto off-shore spoločnosti zakladať, ale najznámejšie z nich sú Seychelly, Belize, Panama, Britské Panenské ostrovy.

Off-Shore Seychelly

Veľmi obľúbená krajina na zakladanie spoločností. Jednak kvôli nízkym poplatkom za založenie a spravovanie, rýchlemu založeniu, ale aj kvôli tomu, že nie je tam veľký časový posun v porovnaní s karibskými ostrovmi. V tejto krajine sú 0% dane. Na založenie firmy stačí jeden človek. Podmienky pre založenie sú, že spoločnosť musí mať sídlo na Seychellách, musí viesť účtovníctvo, aj keď ho nikde netreba odovzdávať a robiť daňové priznania. Avšak musí sa oznámiť, kde sa toto účtovníctvo uchováva. Je tu taktiež možnosť vytvoriť anonymnú spoločnosť o ktorej som písal vyššie.

Belize

Taktiež veľmi obľúbená krajina pre zakladanie off-shore spoločností. Informácie o vlastníkoch nie sú taktiež verejne dostupné. Na Belize sa neplatia žiadne dane. Sídlo musí byť na Belize, ale nesmiete tu podnikať. Taktiež platí ako pri Seychelloch, že nemusíte odovzdávať učtovníctvo, ale musí byť nahlásené, kde sa nachádza.

Panama

Panama je trochu odlišná od dvoch predchádzajúcich. Na založenie sú potrební traja ľudia. Ale majú aj spoločné charakteristiky. Tými sú napríklad 0% dane, spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo. Je obľúbená hlavne Američanmi. Narozdiel od typu firiem IBC ako v predchádzajúcich sa v Paname zakladajú spoločnosti so skratkami Inc, Corp, SA. V Paname je register spoločností verejný, preto sa odporúča dosadiť nominee (spomínaný funkcionár / biely kôň) a spraviť z nej „anonymnú spoločnosť“.

Britské Panenské ostrovy

Podobné ako prvé dve krajiny. Žiadne dane, neverejný zoznam vlastníkov, tiež sa spoločnosti zakladajú ako IBC, firma môže byť jedno-osobová, netreba odovzdávať účtovníctvo. Takisto je tu možnosť anonymnej verzie firmy. Ale v jednom je táto krajina ešte odlišná. So Slovenskom má podpísanú zmluvu o výmene informácii, čiže ak by ste si zvolili BPO, odporúča sa zvoliť anonymnú spoločnosť.

On-Shore spoločnosti vo Veľkej Británii

Síce toto nieje off-shore, ale on-shore, je obľúbená, aj keď sa v nej platia dane a to 20%. Pri vyšších ziskoch je to 21%. Výhodou Veľkej Británie je rýchle založenie firmy a 1 librové základné imanie. Je to ekonomicky vyspelá krajina a môže byť zaujímavou možnosťou. Je tu taktiež možnosť anonymnej verzie.

Ak by ste sa ma niečo chceli spýtať, kľudne ma kontaktujte. 🙂 

Páčil sa ti článok? Zazdieľaj ho aj priateľom

Páčil sa ti článok? Zazdieľaj ho aj priateľom

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn